Adam Frederik Lützov

Adam Frederik Lützov
Adam Frederik Lützov, dansk søofficer, født på Fyn 26 juni 1702, død nær Malta 30 maj 1758.
I 1757 blev Lützov sendt til Middelhavet som chef for to dansk-norske orlogsskibe. Under togtet udbrød der på begge skibe en smitsom "feber" som bortrev adskillige blandt mandskab og officerer, deriblandt Lützov. Han blev begravet på Malta, på den såkaldte karantæneø (i dag Manuel Island). Et epitafium med en latinsk indskrift blev senere opsat over graven. Det er forlængst forsvundet, og ordlyden er kendt alene takket være Peder Pavels, som i 1796 afskrev den i sin dagbog.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”